Politika zasebnosti

Ob obisku Spletnih strani družba Eureka Group d.o.o., Tbilisijska ulica 89, Ljubljana, kot upravljavec osebnih podatkov, obdeluje osebne podatke posameznikov. Pri tem je zavezana k varovanju osebnih podatkov posameznikov skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in predmetno Politiko zasebnosti. Spodaj so opisane podrobnosti obdelave osebnih podatkov.

1. Podrobnosti obdelave osebnih podatkov

1.1. Ob obisku spletne strani:

Podrobno se prek vsakega priklica Spletne strani shrani naslednji podatkovni niz:

  • ime in URL priklicane datoteke,
  • datum in ura priklica,
  • prenesena količina podatkov,
  • obvestilo, ali je bil priklic uspešen,
  • obvestilo, zakaj je bil priklic neuspešen,
  • ime spletnega ponudnika posameznika,,
  • operacijski sistem in programska oprema računalnika.

Namen obdelave teh podatkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij ter zagotavljanje brezhibne vzpostavitve povezave spletne strani in odpravljanje morebitnih tehničnih težav.

Pravno podlago za obdelavo IP naslova posameznika spletne strani predstavlja 6 (1f) člen Splošne uredbe. Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec Spletnih strani, družba Eureka Group (nameni obdelave so opisani v prejšnjem odstavku).

Čas hrambe dnevniških datotek je omejen na 30 dni.

Pravice posameznikov: Posameznik ima vselej pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, omejitve in ugovora. Eureka Group se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani.

1.2. CraftRoom dostava

Ob obdelavi naročila z dostavo preko storitve dostave DPD-ja, Eureka Group obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, naslov za dostavo, elektronski naslov in telefonsko številko. Eureka Group osebne podatke posreduje dostavni službi, ki sta odgovorna za organizacijo dostave izdelka do naročnika.

Eureka Group zbrane osebne podatke obdeluje za namen izvedbe naročila in dostave izdelka naročniku.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v okviru storitev CraftRoom-a dostava je kupoprodajna pogodba med naročnikom izdelka in Eureko Group, na podlagi 6 (1b)  člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Eureka Group osebne podatke hrani 5 let od poplačila vseh obveznosti iz osnovne kupoprodajne pogodbe.

Pravice posameznikov: Posameznik ima vselej pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, omejitve (pod pogoji, kot jih določa Splošna uredba) in pravico do prenosljivosti.

Scroll to top