Bevog

Zo

Zo

ABV 4,3% NO IBU

Style/Stil  Session IPA

Volume/Volumen  330ml

Price/Cena  €3,0

Tak

Tak

ABV 5,5% IBU 35

Style/Stil  Pale Ale

Volume/Volumen  330ml

Price/Cena  €3,0

Kramah

Kramah

ABV 7,0% IBU 70

Style/Stil  IPA

Volume/Volumen  330ml

Price/Cena  €3,0

Deetz

Deetz

ABV 4,8% IBU 27

Style/Stil  Golden Ale/Blonde

Volume/Volumen  330ml

Price/Cena  €3,0

Baja

Baja

ABV 5,8% IBU 29

Style/Stil  Oatmeal Stout

Volume/Volumen  330ml

Price/Cena  €3,0

Ond

Ond

ABV 6,3% IBU 43

Style/Stil  Smoked Porter

Volume/Volumen  330ml

Price/Cena  €3,0

Scroll to top